Jag heter Christina Ejmefors och har tagit Qlivet i mitt liv